αμαρτία


αμαρτία
αμαρτία η κ. αμάρτημα το
грех, прегрешение, грехопадение:

τα εκούσια και ακούσια αμαρτήματα — вольные и невольные прегрешения;

ΦΡ.
το προπατορικό αμάρτημα — первородный грех
τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα — семь смертных грехов
είναι αμαρτία — грешно
πληρώνω αμαρτίες — платить за грехи, страдать
παίρνω πάνω μου την αμαρτία — брать на себя чей-то грех (ответственность за какой-либо проступок)
σιχαίνομαι (κάπιον / κάτι) σαν τις αμαρτίες μου — гнушаться (кого-то / чего-то) как своих грехов
αμαρτία εξομολογημένη, αμαρτία συχωρεμένη ή αμαρτία εξομολογουμένη ουκ έστι αμαρτία — грех исповеданный – прощенный грех
ασθενής και οδοιπόρος αμαρτίαν ουκ έχει — на больном и путешествующем нет греха (больные и путешествующие могут ослаблять пост)
αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα — дети страдают за грехи родителей
Этим.
дргр. «ошибка, прегрешение, грех, проступок» < αμαρτάνω «погрешать против истины, грешить, совершать грех»*

Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко). 2013.